Právě čtete

Hrou k hladkému nástupu do školy

4091  
Sdílet: 

Hrou k hladkému nástupu do školy

Vstup do první třídy je nejen pro prvňáčka, ale i pro celou rodinu velká změna. Všichni si přejí, aby to dítě ve škole bavilo, chodilo tam s chutí a bylo úspěšné. Dobrá zpráva je, že jsou před vámi dva měsíce prázdnin, během nichž můžete pro hladký nástup do školy mnohé udělat. Ta špatná, v uvozovkách, je ta, že to za vás nikdo neudělá. Je to jen a jen na vás. Ale trénovat se dá opravdu skoro všude a děti to bude zaručeně bavit!

11. 7. 2016 5 min. čtení Kamila Šemberová
Hrou k hladkému nástupu do školy

Co také ovlivňuje čtení a psaní

Čtení a psaní jsou dvě velmi propojené činnosti, které, což se poměrně málo ví, velmi úzce souvisí s jemnou motorikou. Děti, které jsou manuálně zručné, mají méně problémů se čtením i psaním (není-li u nich diagnostikována nějaká z poruch učení). Samozřejmě naprosto základní podmínkou pro úspěšný nácvik čtení a psaní je dobře rozvinutá řeč – bez logopedických problémů, které by v této době již měly být vyřešeny, s bohatou slovní zásobou a dobrým vyjadřováním. Z hlediska vývojové psychologie mají veškeré vývojové stupně svůj čas a jsou vzájemně propojeny a podmíněny. Procvičování by tedy mělo být komplexní, s trochu větším důrazem na slabší stránky dítěte.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Jak na slovní zásobu

Dětem hodně čteme, kromě pohádkových knížek vybíráme i encyklopedie podle zájmu dítěte. Necháváme děti vyprávět o přečtených příbězích, kreslit je, vymýšlet, jak by mohly dopadnout jinak – stejně postupujeme i u pohádkových příběhů v televizi.

Poslední šance, aby vaše dítě mělo hezký rukopis

Při vymalovávání si děti procvičují jemnou motoriku, soustředění a trpělivost. Pozor musíte dát na správné držení tužky, správný je tzv. špetkový úchop. Palec a ukazováček jsou proti sobě a drží tužku cca 2 cm od hrotu, prostředníček podepírá tužku zespodu. Ruka není křečovitě strnulá, ale uvolněná (nejste-li si jisti, na YouTube najdete několik návodů). Pozor si dáme i na výběr psaních potřeb. Používáme co největší papíry, ideální je formát A3 či A4. Děti kreslí všelijaké vlnovky, osmičky, zuby pily, hlemýždí ulitu nebo jen obyčejné kroužky. Cílem je, aby ruka byla uvolněná, rameno by nemělo být křečovitě zatnuté.

Tipy na pracovní sešity a materiály

111
Grafomotorický cvik z knihy Jedním tahem, Jiřina Bednářová. Praha: Dys-centrum. 2009.

Mnohé materiály lze vytisknout z internetu, stačí zadat do Googlu „procvičujeme grafomotoriku“ či „pracovní listy pro předškoláky“ apod. V knihkupectví najdete celou řadu velmi kvalitně zpracovaných příruček a sešitů, v těch větších bývají celá oddělení věnovaná rozvoji dětí tohoto věku.

Procvičování jemné motoriky

Modelína, korálky, mozaika, všechny tyto materiály jsou na procvičení jemné motoriky úžasné. Děti mohou navlékat korálkové šňůry, vytvářet obrázky ze zažehlovacích korálků, modelovat z plastelíny či sestavovat mozaiky z kuliček do připravených šablon s důlky. Nezapomeňte ani na populární hru mikádo (svazek barevných tenkých špejlí se rozhodí po stole a hráči se snaží jich co nejvíce posbírat, aniž by pohnuli ostatními dosud ležícími špejlemi). Všemi těmito aktivitami si děti krásně procvičí prstíky i trpělivost.

Drobná pomoc v domácnosti neuškodí

Děti moc rády pomáhají, o prázdninách je k rukodělným činnostem mnohem víc příležitostí než v běžném roce. Mohou si procvičovat jemnou motoriku např. tříděním hřebíků, přišíváním knoflíků, loupáním hrášku, vypeckováváním meruněk apod. Vlastně mohou dělat téměř vše, co děláte vy, trvá to sice o trochu déle, je při tom trochu větší nepořádek, ale pro jejich další vývoj (a to nejen motorický) jsou všechny tyto drobné činnosti důležité. Když spolu třeba zavařujete, tak si užijete mnohem víc legrace, než když děti neustále odháníte, aby nepřekážely, že až to doděláte, že spolu něco podniknete. Uvidíte, jak budou pyšné na to, že dělaly kompoty či marmeládu.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Bez pravidelného pohybu to nepůjde

Podle výzkumů zvyšuje u dospělých půlhodina aktivního pohybu třikrát týdně (stačí i rychlá chůze) výkonnost mozku. Není důvodu, aby to u dětí bylo jinak. Výkonný mozek lépe pracuje, lépe přijímá a zpracovává podněty. Takže se společně hýbejte, užijete si společný čas a získáte lepší fyzičku, což se bude hodit dětem i vám.

Hry na paměť a logické myšlení

Snažte se rozvíjet paměť, logické myšlení, pozornost, pravo-levou orientaci, orientaci v čase – ano, tohle všechno bude vaše dítě ve škole potřebovat. Z nepřeberné nabídky jsme vybrali pár zajímavých her.

Hra na písmena: náhodně vyberte písmeno a zkoušejte vytvořit co nejvíce slov začínajících na dané písmeno. Pokud dítě dobře zvládá, je

možné výběr slov omezit např. na květiny, zvířata, povolání atd.

Šel jsem do zoologické zahrady: a viděl jsem tam opici (1. hráč), viděla jsem tam opici a želvu (2. hráč). Viděl jsem tam opici, želvu a

žirafu (3. hráč) atd. Pro obveselení lze přidávat i přídavná jména, děti často volí pěkně bizarní spojení – rozpláclou žirafu, nafouklou želvu, vousatou opici…

Hádání předmětu v místnosti: je to zelené (svetr, koberec, kytka), je to zelené a z vlny (svetr, koberec), chodí se po tom (koberec).

Procvičování paměti: dítě si prohlédne obrázek s mnoha předměty, pak se obrázek zakryje papírem a dítě se pokouší vzpomenout si na co nejvíce předmětů. K procvičování paměti je ideální hra pexeso.

 

DSC_0015

Hra na situace: co bys dělala, kdyby ses ztratila, kdyby sis zapomněla svačinu atd. Tyto hry podněcují děti k vyprávění, mohou v klidu probrat různé situace a různá řešení, aniž by pociťovaly stres. Běžné situace pomáhají děti připravit na samostatnější život, který ve škole nastane. Tato hra v obměněné podobě (Co bys dělala, kdybys byla princezna?) rozvíjí fantazii i slovní zásobu.

Určování počtu slabik: velmi důležité – děti vytleskávají jednotlivé slabiky, nejprve dvouslabičná slova, pak přidáváme delší (ma-so, ta-tí-nek, za-tou-la-ný).

Poznávání písmen ve slovech: jakým písmenem slovo začíná, jakým končí, pokud toto dítě dobře zvládá, dá se s ním hrát slovní fotbal (traktor – rákos – suk – komín atd.).

Děti dostávají nejrůznější úkoly, postupně se zvyšuje počet kroků – dojdi do sklepa, přines jablka, omyj je a dej je na mísu.

Je to hra!

Dítě má být při hře uvolněné, nemělo by si být vědomo toho, že chceme vylepšit jeho slabé stránky. Snažíme se je zaujmout, aby postupně vydrželo hrát déle a déle, ale nikdy je nenutíme. Během hry by dítě mělo zažít úspěch, díky tomu se bude na příští hru těšit, zejména zpočátku je tedy potřeba hru vybrat tak, aby dítě mohlo úspěšně hrát. Dítě v žádném případě dopředu neučíme číst, ani psát (samozřejmě mu nebráníme, když ho písmena zajímají).

Pokud se vám článek líbil, mohlo by vás také zajímat
Další články