Právě čtete

Asistent, školní psycholog, speciální pedagog… Kdo je kdo v dnešní škole?

3321  
Sdílet: 

Asistent, školní psycholog, speciální pedagog… Kdo je kdo v dnešní škole?

Školní psycholog, speciální pedagog nebo výchovný poradce. To všechno jsou profese, se kterými se vaše školou povinné děti běžně setkávají. K čemu to všechno je?

12. 10. 2019 6 min. čtení Veronika Křepská
Asistent, školní psycholog, speciální pedagog… Kdo je kdo v dnešní škole?

„Za nás nic takového nebylo a taky žijeme“, zní asi v hlavách mnoha rodičů. Namísto, aby dnes jeden pedagog musel zvládat vše od doporučení střední školy přes doučování dětí s dys- poruchami až po vyřešení šikany, mívají základní i střední školy možnost rozdělit kompetence mezi odborně vyškolené pracovníky. To může mnohé ulehčit rodičům, dětem i učitelům.

Protože to ale rodiče sami ze své docházky neznají, není vždy úplně jasné, kdo je kdo, co má na starosti a jak to celé funguje. Tento malý průvodce vám může pomoci se alespoň základně zorientovat.

Autorka článku je školní psycholožka.

Školní psycholog

 • Studoval na vysoké škole psychologii.
 • Na škole zastává pouze roli psychologa, neučí, neměl by ani suplovat.
 • Často nemívá celý úvazek, a je ho tak možné zastihnout jen v konkrétní dny.

Školní psycholog je člověk, za kterým mohou děti, rodiče, nebo učitelé přijít diskrétně řešit obtíže všeho druhu. Může pomoci s mnohými problémy, se kterými byste jinak s dítětem šli k soukromému psychologovi, ale za jeho konzultaci na rozdíl od soukromé praxe neplatíte.

Ilustrační foto

Bojí se vaše dítě něčeho víc, než vám přijde obvyklé? Bolí ho bříško před tím, než má jít do školy? Je podivně zamlklé, i když předtím nezavřelo pusu? Rozvádíte se a má to vliv na chování vašeho dítěte? Zdá se vám, že vaše dítě nezdravě hubne? Ve všech těchto a v mnoha dalších situacích můžete kontaktovat školního psychologa. Ten vás podle svých zkušeností buď nasměruje na další odborníky mimo školu, nebo vám a dítěti dokáže poradit on sám.

Umí odlišit, co je pro daný věk běžné a co už vyžaduje další péči, a je schopný s dítětem řešit problém tak, aby se necítilo špatně (nebo hůř než momentálně). Školní psycholog také často chodí vysvětlit věci, které se týkají celé třídy. Třeba jak se chovat ke spolužákovi, kterému umřel někdo z rodičů, proč jejich nová spolužačka nemá vlasy, nebo řeší i mnohem běžnější situace, jako jsou třeba typické holčičí války na prvním stupni. Na druhém stupni psychologové často dělají odborné testy, které mohou pomoci při výběru střední školy.

Pokud chcete nahlédnout do mojí praxe školního psychologa, na mém blogu najdete článek jen o této práci.

Speciální pedagog

 • Studoval na pedagogické fakultě přímo obor speciální pedagogika, často v kombinaci s dalším oborem.
 • Někdy funguje pouze jako speciální pedagog, někdy současně učí i jiné předměty jako „běžný učitel“, může zastávat i roli výchovného poradce nebo metodika prevence.
 • Na některých školách je více speciálních pedagogů.

Speciální pedagog je učitel, se kterým se nejčastěji setkávají děti s poruchami učení, jako je dyslexie nebo dysgrafie.

Ilustrační foto

Na některých školách mívá s vybranými dětmi skupinové reedukace, tj. tzv. nápravy, kde se zaměřuje na posílení těch funkcí, které jsou vzhledem k poruchám oslabeny. Jinde má s dětmi individuální hodiny ve svém kabinetě po vyučování. Speciální pedagog má často vystudovaný i jiný obor, a učí tak třeba na škole ještě jazyky.

Můžete ho kontaktovat v případě, kdy máte dítě s poruchou učení a chcete poradit, jak se třeba lépe společně učit doma. Nebo třeba tehdy, kdy příliš nerozumíte závěrečné zprávě z pedagogicko-psychologické poradny, když zvažujete její návštěvu a podobně. Nepotřebujete mít „nějaký papír“, abyste ho mohli oslovit. Z mé zkušenosti konzultují speciální pedagogové opravdu s každým, kdo se potřebuje poradit.

Školní poradenské pracoviště (ŠPP)

Pod tímto názvem často na webových stránkách školy najdete seznam všech odborníků, o kterých je řeč, a kontakty na ně.

Výchovný poradce

 • Je to jeden z učitelů, studoval tedy pedagogickou fakultu.
 • Během práce ve škole si dodělal speciální kurz na výchovného poradce, který pořádají vysoké školy.
 • Na výchovné poradenství má vyhrazených pár hodin týdně, jinak funguje jako běžný učitel.

Výchovný poradce (na větších školách fungující zvlášť pro první a druhý stupeň) je učitel a k tomu mistr přes administrativu spojenou s inkluzí.

Ilustrační foto

Má přehled o vyšetřeních z pedagogicko-psychologické poradny, má je hezky srovnané u sebe v kanceláři a ví, jaké dítě má které podpůrné opatření. Řeší také administrativu spojenou s přechodem na střední školy a víceletá gymnázia, poradí vám, jak vyplnit přihlášku, jaké jsou termíny, někdy s dětmi chodí na exkurze týkající se budoucího vzdělání. (A často spolupracuje s psychologem, který zjišťuje nadání a osobnostní vlohy). Bývá přítomný, když jsou rodiče s dítětem pozvány „na kobereček“ na výchovnou komisi, komunikuje za školu s tzv. OSPODem – se sociálkou.

Metodik prevence

 • Je to jeden z učitelů, studoval tedy pedagogickou fakultu.
 • Během práce ve škole si dodělal speciální kurz na metodika prevence, který pořádají vysoké školy.
 • Jako metodik prevence působí nejčastěji až v případě problému, jinak se věnuje učení.

Metodik prevence je na každé škole a je to jeden z učitelů. Nejčastěji řeší šikanu.

Ilustrační foto

V případě, že máte podezření, že se něco takového děje ve třídě, kam chodí vaše dítě, je nejlepší kontaktovat přímo metodika prevence. Ten má přesně dané postupy, jak by vyšetřování mělo probíhat. Někdy si po skončení šetření zve na pomoc i psychologa, který pak třeba individuálně pracuje s obětí/agresorem, nebo i s celou třídou. Metodik prevence také zajišťuje různé preventivní programy týkající se např. alkoholu, kouření a dalších sociálně patologických jevů.

Sociální pedagog

 • Studoval obor sociální pedagogika na vysoké škole.
 • Na školách působí spíše výjimečně.
 • Nejčastěji se s ním setkáte tam, kde převažují dětí s nízkým sociálně-ekonomickým statusem, nebo na hodně velkých školách.

Se sociálním pedagogem se zatím setkáme na školách spíše výjimečně. Řeší případy, kde má sociální situace žáků negativní dopad na vzdělávání.

Do jeho okruhu spadají situace, např. když některý žák příliš často chybí, nemá základní hygienické nebo sociální návyky. Komunikuje s příslušnými úřady a pomáhá rodičům, jak se vypořádat s náročnou sociální situací, aby měla co nejmenší dopad na vzdělávání dítěte. Úzce spolupracuje s dalšími členy poradenského týmu. Sociální pedagog častěji sám kontaktuje rodinu spíše než naopak – většinou je to na základě podnětu sociálky nebo soudu.

Asistent pedagoga

 • Nejčastěji jde o člověka jiné profese se speciálním kurzem pro asistenty pedagoga.
 • Působí pouze určitý počet hodin v jedné třídě.
 • Je psán na konkrétní dítě po dobu, co mu ho pedagogicko-psychologická poradna doporučí.

Pokud má dítě výraznější obtíže, doporučí poradna asistenta pedagoga, a to buď na celý den, nebo jen na konkrétní hodiny.

Ilustrační foto

O asistentech pedagoga v poslední době slyšel snad každý, protože od dob zavedení inkluze je jich na školách čím dál víc. Není však osobním asistentem dítěte, ale pomáhá učiteli s tím, aby z hodiny dostatečně vytěžili všichni žáci. Nemusí být tedy vždy přímo u dítěte, ke kterému je psaný. Spolupráce asistenta pedagoga s učitelem se velmi liší případ o případu. Asistenti působí nejčastěji ve třídách, kde jsou děti s různými poruchami autistického spektra, s poruchami pozornosti, s kombinovanými poruchami učení, se sníženým intelektem, nebo s tělesným postižením.

Co když pořád nevím, koho kontaktovat?

Pokud pořád nemáte jasno, nebo na vaší škole nejsou všichni tito odborníci, nic se neděje. Většinou stačí kontaktovat kohokoliv ze zmiňovaného poradenského pracoviště a ten vás odkáže na kolegu, který vám dokáže poradit nejlépe. Zároveň se hodně liší škola od školy, a tím pádem i přesné rozdělení kompetencí, které se mohou různě překrývat.

K čemu tohle všechno tedy je? To zjistíte tehdy, až se do některé ze zmiňovaných situací dostanete. Snad jich bude co nejméně!

Pokud se vám článek líbil, mohlo by vás také zajímat
Další články