Píše články o psychologii, vztazích, výchově a předává odborný pohled na naše každodenní životní starosti a radosti.

Pracuje jako psycholog, terapeut a lektor. Zaměřuje se na problematiku osobního rozvoje. Pracuje s dětmi s výukovými a výchovnými obtížemi a s jejich rodinami, věnuje se individuální a párové terapii. Každého člověka vnímá jako jedinečnou bytost a k jeho potřebám a problémům přistupuje s kreativitou a respektem.

Ve svém soukromí dobíjí baterky pobytem v přírodě, s přáteli a se svou milovanou rodinou. Má ráda umění všech podob jako relaxaci a inspiraci pro svou práci.